• Spory sądowe
 • Prawo rolne
 • Prawo ochrony środowiska
 • Prawo spółdzielcze i nieruchomości
 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo cywilne
 • Prawo karne
 • Windykacja należności
 • Prawo budowlane
 • Prawo autorskie i internetowe
 • Prawa własności przemysłowej

Adwokat / Partner

moczydlowski@prokurent.com

Łukasz Moczydłowski jest partnerem w kancelarii Prokurent od 2009 r. Prowadzi praktykę w zakresie prawa karnego, cywilnego, w tym w szczególności sprawy podziału majątków i zniesienia współwłasności. Doradza także w zakresie prawa pracy, mediów, zamówień publicznych i przewozowego. Reprezentuje osoby fizyczne i podmioty gospodarcze w postępowaniach sądowych. Ponadto, zakładał jako fundator organizacje non-profit oraz pełnił w nich funkcję członka zarządu ds. prawnych.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikacji adwokackiej. Od 2006 r. jest adwokatem wpisanym na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Wykształcenie

2006 – wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie
2005 – ukończenie aplikacji adwokackiej w Warszawie
2000 – zdany egzamin oficerski w Szkole Podchorążych Rezerwy przy Wyższej Szkole Oficerskiej im. T. Kościuszki we Wrocławiu
2000 – ukończenie studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie

Doświadczenie

2009 partner Makuliński Moczydłowski Rostafiński Włodawiec Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent sp. partnerska
2006 – 2010 indywidualna praktyka we własnej Kancelarii Adwokackiej
2006 – 2009 członek Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej SA, w tym w latach 2008 – 2009 jej Przewodniczący
2004 współpraca z Kancelarią Prawniczą Prokurent
2000 – 2004 Kancelaria Adwokacka Krystyny Kleiber w Warszawie

Doświadczenie z ostatnich lat:
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności (w tym spraw o podział majątku małżeńskiego lub spadkowego) zarówno na drodze postępowań sądowych, jak i w drodze umów zawieranych przez strony.
 • Prowadzenie spraw sądowych o zasiedzenie własności nieruchomości i służebności gruntowych, w szczególności na terenach podwarszawskich.
 • Prowadzenie spraw o odszkodowania, zadośćuczynienia i renty przeciwko zakładom ubezpieczeniowym, w tym także o odszkodowania za pojazdy uszkodzone w wyniku wypadków drogowych.
 • Reprezentowanie osób fizycznych w sprawach sądowych o zachowek oraz w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku (w tym także w sprawach o wzruszenie wydanych postanowień o stwierdzenie nabycia spadku).
 • Prowadzenie gospodarczych spraw karnych, toczących się przeciwko członkom Zarządu, wspólnikom i menedżerom (występowanie zarówno w roli obrońcy, jak i oskarżyciela posiłkowego)
 • Prowadzenie spraw karnych dotyczących wypadków drogowych (występowanie zarówno w roli obrońcy, jak i w roli oskarżyciela posiłkowego reprezentującego pokrzywdzonych).
 • Prowadzenie spraw karnych o zniesławienie i zniewagę.
 • Reprezentowanie podmiotów gospodarczych w postępowaniach karnych przeciwko nieuczciwym pracownikom lub kontrahentom.
 • Prowadzenie spraw karnych z zakresu przestępczości zorganizowanej oraz przeciwko funkcjonariuszom służb.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowych mających na celu odzyskanie nieruchomości lub odszkodowania w sprawach tzw. gruntów warszawskich.
 • Reprezentowanie w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych podmiotów gospodarczych dochodzących należności z tytułu zawieranych umów (dochodzenie wierzytelności).
 • Prowadzenie spraw sądowych o ochronę dóbr osobistych zarówno przeciwko wydawcom, jak i przeciwko dziennikarzom.
 • Reprezentowanie pracowników i pracodawców w postępowaniach sądowych dotyczących prawa pracy (sprawy o odszkodowanie, przywrócenie do pracy).
 • Reprezentowanie w postępowaniach sądowych kierowców i przewoźników w sprawach rozliczenia delegacji za podróże służbowe.
 • Reprezentowanie w postępowaniu sądowym uczestników inwestycji budowlanej w sprawach związanych z rozliczeniem prowadzonych prac budowlanych.
 • Reprezentowanie podmiotów w postępowaniach administracyjnych dotyczących wzruszenia prawomocnych zezwoleń na budowę.
 • Zakładanie spółek prawa handlowego i reprezentowanie ich w postępowaniach przed Krajowym Rejestrem Sądowym.
 • Koordynowanie procesu zakładania i rozpoczęcia działalności przez spółki zakładane na prawie cypryjskim.
 • Pomoc prawna w sprawach o eksmisję z lokali mieszkalnych.
 • Prowadzenie przeciwko gminom spraw sądowych o ustalenie istnienia stosunku najmu lokali mieszkalnych.
 • Negocjowanie umów dotyczących praw autorskich.
 • Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych, m.in. z branży budowlanej, spożywczej, reklamowej, przewozowej. Negocjowanie umów z kontrahentami, windykacja wierzytelności.
 • Bieżąca obsługa wspólnot mieszkaniowych, w tym w sporach z deweloperami.
 • Zakładanie i bieżące doradztwo prawne na rzecz organizacji non-profit: fundacji, stowarzyszeń, w tym podmiotów posiadających status organizacji pożytku publicznego.
 • Udział w imieniu organizacji pozarządowych w pracach Sejmu RP nad projektem zmian ustawy Prawo o zgromadzeniach.

Aktualności

III Forum Rolników i Agrobiznesu III Forum Rolników i Agrobiznesu – Świnie

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Forum Rolników i Agrobiznesu – Świnie Jak produkować bezpiecznie i stabilnie w dobie intensywnych zmian na rynku wieprzowiny? Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Pawilon XV lub udział online. Szczególnie zachęcamy do udziału w wykładzie mec. Piotra Włodawca pt. Kto będzie mógł się rozwijać w Polsce […]

czytaj dalej
Wesołych Świąt

  Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia Pełnych życzliwości i uśmiechu w gronie najbliższych oraz szczęścia i pomyślności w Nowym Roku życzą Partnerzy i Współpracownicy Kancelarii Prawnej Prokurent                

czytaj dalej
Copyright © 2020 Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent Sp.p.