• Spory sądowe
 • Prawo rolne
 • Prawo ochrony środowiska
 • Prawo spółdzielcze i nieruchomości
 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo cywilne
 • Prawo karne
 • Windykacja należności
 • Prawo budowlane
 • Prawo autorskie i internetowe
 • Prawa własności przemysłowej

Aplikant radcowski

rajchel@prokurent.com
Andrzej Rajchel – współpracuje z kancelarią Prokurent od 2013 r. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie obrotu nieruchomościami oraz w szeroko pojętej problematyce leasingu. Posiada doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek, w doradztwie w zakresie transakcji zakupu i sprzedaży nieruchomości komercyjnych oraz ruchomych środków trwałych o dużej wartości, a także w zakresie problematyki prawnej używania tychże środków na podstawie umów leasingu. Negocjował umowy dotyczące powyższych obszarów oraz obsługiwał prawnie procesy biznesowe związane z realizacją umów leasingu. Posiada także doświadczenie w prowadzeniu audytów nieruchomości, zawieraniu transakcji nabycia i zbycia nieruchomości oraz ruchomych środków trwałych o dużej wartości. Reprezentował pracodawcę podczas zawierania umów dotyczących wspomnianych nieruchomości i ruchomych środków trwałych, a także podczas sporów sądowych wynikających z tychże umów i innych powiązanych z nimi stosunków prawnych. Dysponuje ponadto doświadczeniem w opracowywaniu analiz ryzyk prawnych mogących wyniknąć w związku z planowanymi transakcjami i przedsięwzięciami biznesowymi . W ramach swojej praktyki zawodowej zdobył również doświadczenie w obsłudze prawnej procesów związanych z komercjalizacją i zarządzaniem obiektami handlowymi. Ponadto, jako pracownik sektora bankowości hipotecznej, zdobył unikatową dla prawnika wiedzę i doświadczenie biznesowe również w tym obszarze.Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2009 r. jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości ( nr licencji 17332) Obecnie aplikant III roku aplikacji radcowskiej w OIRP w Warszawie.
Wykształcenie

2014 – aplikacja radcowska w OIRP w Warszawie
2009 – studia podyplomowe Zarządzanie Nieruchomościami na Akademii Leona Koźmińskiego, licencja zarządcy nieruchomości
2002 – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Doświadczenie

2013 – obecnie Makuliński Moczydłowski Rostafiński Włodawiec Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent sp. partnerska w Warszawie
2009 – 2014 – Prawnik in-house w Millennium Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2007 – 2009 – Koordynator Zespołu Zabezpieczeń Prawnych w Allianz Bank Polska S.A.
2006 – 2007 – Raiffeisen Bank Polska S.A.
2003 – 2006 – GE Money Bank S.A.

Doświadczenie z ostatnich lat
 • Bieżąca obsługa prawna pracodawcy ( jednej z wiodących spółek z branży leasingowej) w zakresie prawa korporacyjnego, gospodarczego, obrotu nieruchomościami.
 • Bieżąca obsługa pracodawcy w zakresie sporów sądowych.
 • Reprezentowanie pracodawcy w postępowaniach sądowych dotyczących prawa gospodarczego (spory z dostawcami i klientami zewnętrznymi, sprawy wekslowe), administracyjnego i cywilnego.
 • Bieżąca obsługa prawna funkcjonujących u pracodawcy procesów biznesowych ( opinie prawne, pisma do organów i podmiotów gospodarczych)
 • Reprezentowanie pracodawcy w postępowaniach administracyjnych
 • Pomoc prawna w sprawach dotyczących zamówień publicznych w przypadkach, w których pracodawca startował ze swoją ofertą w przetargach podlegających regulacjom prawa zamówień publicznych.
 • Negocjowanie umów leasingu oraz innych powiązanych dokumentów z klientami zewnętrznymi oraz umów sprzedaży z dostawcami.
 • Negocjowanie umów związanych z transakcjami dotyczącymi nieruchomości (umowy sprzedaży, nabycia, leasingu, poręczenia) oraz umów najmu
 • Doradztwo prawne związane z zarządzaniem nieruchomościami posiadanymi przez pracodawcę.
 • Prowadzenie postępowań przeciwegzekucyjnych
 • Pomoc prawna w wybranych kwestiach podatkowych związanych z problematyką leasingu nieruchomości i ruchomych środków trwałych.

Aktualności

III Forum Rolników i Agrobiznesu III Forum Rolników i Agrobiznesu – Świnie

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Forum Rolników i Agrobiznesu – Świnie Jak produkować bezpiecznie i stabilnie w dobie intensywnych zmian na rynku wieprzowiny? Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Pawilon XV lub udział online. Szczególnie zachęcamy do udziału w wykładzie mec. Piotra Włodawca pt. Kto będzie mógł się rozwijać w Polsce […]

czytaj dalej
Wesołych Świąt

  Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia Pełnych życzliwości i uśmiechu w gronie najbliższych oraz szczęścia i pomyślności w Nowym Roku życzą Partnerzy i Współpracownicy Kancelarii Prawnej Prokurent                

czytaj dalej
Copyright © 2020 Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent Sp.p.