• Spory sądowe
  • Prawo rolne
  • Prawo ochrony środowiska
  • Prawo spółdzielcze i nieruchomości
  • Prawo handlowe i gospodarcze
  • Prawo cywilne
  • Prawo karne
  • Windykacja należności
  • Prawo budowlane
  • Prawo autorskie i internetowe
  • Prawa własności przemysłowej
Zastrzeżenia podstawowe

Dane i materiały zawarte na stronie internetowej (dalej „strona internetowa”) Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent Sp. p. (dalej „Kancelaria”) są udostępnione i opublikowane wyłącznie w celach informacyjnych. Kancelaria na bieżąco dokłada szczególnej staranności, aby udostępniane dane i materiały były aktualne, zgodne z prawdą i rzetelne. Ewentualne błędy lub niedokładności występujące na stronie internetowej nie powodują powstania po stronie Kancelarii jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich.

Dane i informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią porady prawnej ani jakiejkolwiek innej formy świadczenia pomocy prawnej, a także nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c. Osoby, które są zainteresowane pomocą prawną Kancelarii proszone są o kontakt telefoniczny z Kancelarią lub kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Korzystanie ze strony internetowej ma charakter nieodpłatny.

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych podmiotów trzecich, do których linki zawarte są na stronie Kancelarii.

Prawa autorskie

Prawa do wszelkich danych, materiałów, treści, koncepcji, projektów i rozwiązań graficznych, zawartych na stronie internetowej, przysługują Kancelarii i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisów chroniących własność przemysłową i intelektualną, chyba że z treści strony internetowej wynika, że prawa takie przysługują osobom trzecim.

Wykorzystanie danych lub materiałów zawartych na stronie internetowej lub całej strony internetowej w celu innym niż użytek osobisty bez pisemnej zgody Kancelarii będzie uznane za bezprawne i może rodzić odpowiedzialność prawną. Bez pisemnej zgody Kancelarii niedozwolone jest także umieszczanie odnośników (linków) do strony internetowej Kancelarii na stronach osób trzecich.

Jakiekolwiek ingerowanie w treść lub formę strony internetowej jest bezprawne.

Ochrona prywatności

W przypadku pozyskiwania i przechowywania przez niniejszą stronę internetową jakichkolwiek danych lub informacji dotyczących podmiotów trzecich, dane te będą wykorzystywane przez Kancelarię wyłącznie w celach technicznych i statystycznych związanych z prowadzeniem i organizacją strony. Dane te nie będą w jakikolwiek sposób przekazywane przez Kancelarię lub w inny sposób udostępniane.

Jeżeli w ramach niniejszej strony będzie dochodzić do zbierania danych osobowych, wówczas Kancelaria będzie zbierać takie dane i chronić je zgodnie z obowiązująca Ustawą o ochronie danych osobowych, zachowując wszelkie wymogi i procedury konieczne dla zabezpieczenia klientów Kancelarii i podmiotów z nią współpracujących.

Pliki cookies

W celu usprawnienia funkcjonowania, strona internetowa Kancelarii używa ciasteczek (plików cookies). dowiedz się więcej

Aktualności

III Forum Rolników i Agrobiznesu III Forum Rolników i Agrobiznesu – Świnie

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Forum Rolników i Agrobiznesu – Świnie Jak produkować bezpiecznie i stabilnie w dobie intensywnych zmian na rynku wieprzowiny? Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Pawilon XV lub udział online. Szczególnie zachęcamy do udziału w wykładzie mec. Piotra Włodawca pt. Kto będzie mógł się rozwijać w Polsce […]

czytaj dalej
Wesołych Świąt

  Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia Pełnych życzliwości i uśmiechu w gronie najbliższych oraz szczęścia i pomyślności w Nowym Roku życzą Partnerzy i Współpracownicy Kancelarii Prawnej Prokurent                

czytaj dalej
Copyright © 2020 Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent Sp.p.