• Spory sądowe
  • Prawo rolne
  • Prawo ochrony środowiska
  • Prawo spółdzielcze i nieruchomości
  • Prawo handlowe i gospodarcze
  • Prawo cywilne
  • Prawo karne
  • Windykacja należności
  • Prawo budowlane
  • Prawo autorskie i internetowe
  • Prawa własności przemysłowej

W maju 2012 r. Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent opracowała prezentację na temat istotnie zmieniającej oblicze polskiego postępowania cywilnego nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. Jej celem było przekazanie w prosty sposób treści i założeń, jakie przyświecały wprowadzanym zmianom. Prezentacja w sposób kompleksowy omawia całość nowelizacji, z uwzględnieniem przepisów w dotychczasowym brzmieniu.

Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią tutaj.

Szczegóły załączonego pliku (fot. https://www.flickr.com/photos/wwworks)

Prokurent Kancelaria Prawnicza – Nowelizacja KPC (fot. https://www.flickr.com/photos/wwworks)

Kategoria: NowościProkurent
Autor: Jan Rostafiński
Jan Rostafiński jest partnerem w kancelarii Prokurent, z którą związany jest nieprzerwanie od 1998 r. Specjalizuje się w dziedzinie prawa cywilnego i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących spółdzielczości mieszkaniowej, problematyki związanej z nieruchomościami, prawnych aspektów organizacji budowalnych procesów inwestycyjnych.
Copyright © 2020 Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent Sp.p.