• Spory sądowe
  • Prawo rolne
  • Prawo ochrony środowiska
  • Prawo spółdzielcze i nieruchomości
  • Prawo handlowe i gospodarcze
  • Prawo cywilne
  • Prawo karne
  • Windykacja należności
  • Prawo budowlane
  • Prawo autorskie i internetowe
  • Prawa własności przemysłowej

 

artykuł z udziałem doradcy podatkowego i współtwórcy MVP TAX Radosława Maćkowiskiego

 

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 13 marca 2019 r. uznał, iż o zakwalifikowaniu danego napoju jako piwo nie może przesądzać jego skład, lecz smak i wygląd. Autorzy rozważają jakie są pozytywne oraz negatywne następstwa takiego rozwiązania. Artykuł ukazuje jakie trudności w powyższej sytuacji mogą napotkać organy administracji kontrolujące jakość produktów, a przede wszystkim jak skutki tego orzeczenia dotkną konsumentów.

 

Ile piwa w piwie - Kancelaria Prokurent

Ile piwa w piwie – Kancelaria Prokurent

Autor: Piotr Włodawiec
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW, aplikacji radcowskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa rynków kapitałowych. Ekspert w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy, rynku rolnego oraz paszowego.
Copyright © 2015 Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent Sp.p.