• Spory sądowe
 • Prawo rolne
 • Prawo ochrony środowiska
 • Prawo spółdzielcze i nieruchomości
 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo cywilne
 • Prawo karne
 • Windykacja należności
 • Prawo budowlane
 • Prawo autorskie i internetowe
 • Prawa własności przemysłowej

Od początku istnienia, w związku z możliwościami gospodarczymi, jakie pojawiły się w Polsce po transformacji ustrojowej, nasza kancelaria aktywnie uczestniczyła w licznych procesach związanych z prywatyzacją przedsiębiorstw, ich przekształcaniami oraz połączeniami, a także jako doradca prawny brała udział w publicznych emisjach akcji i obligacji.

Prawnicy z naszej kancelarii prowadzili obsługę prawną procesów fuzji, gdzie prace doradcze odnoszące się do wszystkich łączących się spółek obejmowały działania takie jak:

 • opracowywanie harmonogramów procedury połączeniowej, porządków obrad zgromadzeń, projektów uchwał połączeniowych oraz ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego
 • prawna obsługa wszystkich zgromadzeń
 • prace związane z wykonywaniem decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i z rejestracją fuzji. 

W przypadku fuzji spółek publicznych – z uwagi na charakter łączących się spółek – zakres prac wymagał ponadto:

 • opracowywania szczegółowych harmonogramów wszystkich czynności właściwych dla procedury połączeniowej
 • porozumień zarządów wszystkich spółek w sprawie zamiaru połączenia
 • przeprowadzenia koniecznych konsultacji z urzędami i instytucjami rynku publicznego, takimi jak Komisja Nadzoru Finansowego, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Dział Prawny Giełdy Papierów Wartościowych S.A.
 • opracowywania pakietów informacyjnych wszystkich spółek, zawierających podstawowe dane o połączeniu, rekomendacje dla akcjonariuszy oraz przewidywane skutki połączenia
 • uzyskiwania zgód Komisji Nadzoru Finansowego, wynikających z przepisów prawa o ofercie publicznej i instrumentach finansowych.

Kancelaria zrealizowała szereg projektów połączeń, głównie spółek publicznych, m.in.:

 • połączenie spółki z grupy BUDIMEX S.A. (spółka przejmująca) z BUDIMEX POZNAŃ S.A., UNIBUD S.A. i BUDIMEX WARSZAWA S.A. – emisja połączeniowa akcji serii G, H, I
 • fuzja BUDIMEX S.A. z MOSTOSTAL KRAKÓW S.A. – emisja połączeniowa akcji serii K
 • połączenie BUDIMEX S.A. (spółka przejmująca) z BUDIMEX TRADING S.A. – emisja akcji serii E
 • fuzja spółki z grupy SOKOŁÓW S.A. i FARM FOOD S.A., polegająca na przejęciu przez SOKOŁÓW S.A. majątków FARM FOOD S.A., Zakładów Mięsnych Jarosław S.A. i MIĘSTAR S.A. – emisja połączeniowa akcji serii C, D, E
 • przejęcie przez Zakłady Remontowe Energetyki w Warszawie (ZREW S.A.) całego majątku spółki ZREW-Service S.A. – emisja akcji serii B, C
 • przejęcie przez MacroSoft S.A. majątku spółki Biuro Handlowe MacroSoft S.A. bez emisji akcji w trybie art. 646 par. 3 k.h.
 • połączenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego PZZ S.A. (spółka przejmująca), Zakładów Przetwórstwa Zbożowego Szymanów Sp. z o.o. oraz Polskich Zakładów Zbożowych Brzeg S.A. – fuzja stanowiła część projektu zmierzającego do konsolidacji Grupy Zbożowej „POLSKIE MŁYNY”
 • przejęcie przez Macrologic S.A. ośmiu spółek zależnych Grupy Kapitałowej Macrologic S.A.

Aktualności

III Forum Rolników i Agrobiznesu III Forum Rolników i Agrobiznesu – Świnie

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Forum Rolników i Agrobiznesu – Świnie Jak produkować bezpiecznie i stabilnie w dobie intensywnych zmian na rynku wieprzowiny? Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Pawilon XV lub udział online. Szczególnie zachęcamy do udziału w wykładzie mec. Piotra Włodawca pt. Kto będzie mógł się rozwijać w Polsce […]

czytaj dalej
Wesołych Świąt

  Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia Pełnych życzliwości i uśmiechu w gronie najbliższych oraz szczęścia i pomyślności w Nowym Roku życzą Partnerzy i Współpracownicy Kancelarii Prawnej Prokurent                

czytaj dalej
Copyright © 2020 Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent Sp.p.