• Spory sądowe
  • Prawo rolne
  • Prawo ochrony środowiska
  • Prawo spółdzielcze i nieruchomości
  • Prawo handlowe i gospodarcze
  • Prawo cywilne
  • Prawo karne
  • Windykacja należności
  • Prawo budowlane
  • Prawo autorskie i internetowe
  • Prawa własności przemysłowej

W dniu 10 grudnia 2014 r. w Hotelu Marriott odbyła się konferencja szkoleniowa Znakowanie mięsa i jego przetworów w świetle rozporządzenia nr 1169/2011.

Tematem przewodnim szkolenia były zmiany dotyczące etykietowania mięsa i przetworów mięsnych, które wchodzą w życie 13 grudnia 2014 r.

Radca prawny Piotr Włodawiec wygłosił wykład w zakresie: „;Odpowiedzialności za naruszenia zawiązane z oznakowaniem mięsa i jego przetworów”. W trakcie wykładu uczestnicy szkolenia dowiedzieli się: w jaki sposób właściwie określać nazwy artykułu rolno-spożywczego i jego oznakowania, różnice pomiędzy artykułem spożywczym zafałszowanym a wprowadzającym w błąd, zasadach przeprowadzania kontroli artykułów rolno-spożywczych, sankcjach za naruszenia związane z jakością handlową artykułów rolno-spożywczych, zasadach nakładania kar pieniężnych przez organy kontroli oraz odpowiedzialności karnej za naruszenia przepisów dotyczących znakowania produktów żywnościowych.

Wybór tematyki został ściśle podyktowany zmianami w zakresie znakowania, które wejdą w życie już 13 grudnia 2014 r., wymuszając na przedsiębiorcach konieczność dostosowania się do nich. W Polsce tego samego dnia wejdzie w życie nowelizacja ustaw o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z dnia 21 grudnia 2000 r. oraz o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. Ma ona na celu m.in. wykonanie wspomnianego rozporządzenia.

Więcej informacji na temat „Odpowiedzialności za naruszenia zawiązane z oznakowaniem mięsa i jego przetworów”: pdf

Kategoria: Prawo
Autor: Piotr Włodawiec
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW, aplikacji radcowskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa rynków kapitałowych. Ekspert w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy, rynku rolnego oraz paszowego.
Copyright © 2020 Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent Sp.p.