• Spory sądowe
  • Prawo rolne
  • Prawo ochrony środowiska
  • Prawo spółdzielcze i nieruchomości
  • Prawo handlowe i gospodarcze
  • Prawo cywilne
  • Prawo karne
  • Windykacja należności
  • Prawo budowlane
  • Prawo autorskie i internetowe
  • Prawa własności przemysłowej

Kancelaria Prokurent była obecna na XI ŁUKOWSKIM FORUM GOSPODARCZYM DLA REGIONU, które zgromadziło przedsiębiorców i przedstawicieli władz samorządowych pod hasłem: „Zmiana jako warunek rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”. Organizatorami XI Forum byli: Centrum Doradztwa Finansowego, Loża Siedlecka BCC, Starostwo Powiatowe w Łukowie, Urząd Miasta w Łukowie, Urząd Gminy Łuków oraz Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Łukowskiej.

Nasz partner, Piotr Włodawiec wygłosił prezentację pt. „Zmiana formy prowadzenia działalności gospodarczej warunkiem rozwoju firmy”. Przekazał słuchaczom praktyczne informacje na temat zarówno sukcesji po jednoosobowym przedsiębiorcy, jak wspólniku spółki handlowej. Przede wszystkim jednak wskazał istniejące możliwości zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej na bardziej efektywną i zabezpieczającą interesy wspólników. Przy te okazji nie pominął kwestii łączenia i podziału spółek. Prezentacja ubogaciła słuchaczy w cenne informacje zarówno prawnej, jak i praktycznej natury.

Zapraszamy do sięgnięcia po więcej informacji pdf.

Kategoria: Prawo
Autor: Andrzej Makuliński
Andrzej Makuliński jest partnerem w kancelarii Prokurent od 2007 r. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, prawie spółek i papierów wartościowych, prawie reklamy i nieuczciwej konkurencji oraz prawie szkolnictwa wyższego.
Copyright © 2020 Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent Sp.p.