• Spory sądowe
  • Prawo rolne
  • Prawo ochrony środowiska
  • Prawo spółdzielcze i nieruchomości
  • Prawo handlowe i gospodarcze
  • Prawo cywilne
  • Prawo karne
  • Windykacja należności
  • Prawo budowlane
  • Prawo autorskie i internetowe
  • Prawa własności przemysłowej

We wrześniu 2014 r. w ramach Kancelarii Prokurent został przygotowany materiał informacyjny dotyczący uchwalonej dnia 30 maja 2014 r. ustawy o prawach konsumenta. Nowa ustawa uchyliła obowiązujące dotychczas w dziedzinie ochrony konsumentów akty prawne- ustawę z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

Prokurent Kancelaria Prawnicza - Prawa konsumenta

Prokurent Kancelaria Prawnicza – Prawa konsumenta. (fot: https://www.flickr.com/photos/frederickhomesforsale)

Zmian nie uniknął też sam Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. Nowa ustawa ma celu wdrożenie do polskiego sytemu prawnego dyrektywy o prawach konsumentów nr 2011/83/UE. Poza transpozycją przepisów unijnych ustawa o prawach konsumenta stanowi wyraz dążenia polskiego ustawodawcy do stworzenia spójnego i jednolitego sytemu ochrony praw kosumentów, co dotąd utrudniały regulacje pozakodeksowe, obniżające w praktyce jej poziom.

Zachącamy do zapoznania się z materiałem tutaj.

Kategoria: NowościProkurent
Autor: Andrzej Makuliński
Andrzej Makuliński jest partnerem w kancelarii Prokurent od 2007 r. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, prawie spółek i papierów wartościowych, prawie reklamy i nieuczciwej konkurencji oraz prawie szkolnictwa wyższego.
Copyright © 2020 Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent Sp.p.