• Spory sądowe
  • Prawo rolne
  • Prawo ochrony środowiska
  • Prawo spółdzielcze i nieruchomości
  • Prawo handlowe i gospodarcze
  • Prawo cywilne
  • Prawo karne
  • Windykacja należności
  • Prawo budowlane
  • Prawo autorskie i internetowe
  • Prawa własności przemysłowej

W kwietniu i maju 2014 r. wspólnicy Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent wygłosili dla Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego w Warszawie cykl wykładów obejmujących zagadnienia prawa gospodarczego i handlowego. W prezentacji pt. „Prawo spółek handlowych”, radca prawny Piotr Włodawiec przybliżył słuchaczom tematykę tworzenia, organizacji i zasad funkcjonowania spółek przewidzianych w polskim Kodeksie Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r. Kwestię odpowiedzialności członków organów spółki rozwinął natomiast adwokat Łukasz Moczydłowski w dwóch prezentacjach zatytułowanych: „Odpowiedzialność cywilna członków zarządu spółki kapitałowej” oraz „Odpowiedzialność karna członków organów spółki kapitałowej”. Uczestnicy wykładu mieli okazję poznać różnice pomiędzy poszczególnymi spółkami oraz nauczyć się właściwie przypisywać odpowiedzialność ich organom. W sposób zwięzły i przystępny zaprezentowano im też podstawy konstrukcji zarówno odpowiedzialności cywilnej, jak i karnej.

Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią: „Prawo spółek handlowych” , „Odpowiedzialność cywilna członków zarządu spółki kapitałowej”, „Odpowiedzialność karna członków organów spółki kapitałowej”.

Kategoria: Prawo
Autor: Piotr Włodawiec
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW, aplikacji radcowskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa rynków kapitałowych. Ekspert w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy, rynku rolnego oraz paszowego.
Copyright © 2020 Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent Sp.p.