na rynku od 1989 roku

Kancelaria prawnicza Prokurent powstała w 1989 roku w Warszawie. Od początku działalności świadczymy profesjonalną pomoc prawną głównie na rzecz przedsiębiorców, ale także osób fizycznych i organizacji pozarządowych.

Zespół kancelarii tworzą prawnicy, którzy dzięki swojej wszechstronnej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu mogą zapewnić kompleksowe doradztwo prawne związane z działalnością gospodarczą polskich i zagranicznych firm, uwzględniając ich sytuację rynkową i dynamicznie zmieniające się otoczenie biznesowe.

Naszą wizytówką jest indywidualne podejście do Klientów i powierzonych nam spraw. Jesteśmy nie tylko prawnikami, ale także profesjonalnymi doradcami, znającymi i rozumiejącymi interes Klienta.

Budujemy długotrwałe relacje oparte na doświadczeniu, szacunku i transparentności działań. Dzięki takiemu podejściu, dziś – po 30 latach istnienia kancelarii – możemy być dumni z zaufania, jakim obdarzają nas nasi Klienci.

 

 

 

Kancelaria Prokurent w czasach pandemii koronawirusa / COVID 19 / to bezpieczny i pewny wybór.

 

Kancelaria Prokurent świadczy swoim Klientom usługi, nieprzerwanie od ponad 30 lat. W tym czasie skutecznie doradzała podczas wielu dużych kryzysów i najważniejszych wydarzeń. Współpracując z Kancelarią Prokurent możesz być pewien, że jej Radcowie Prawni i Adwokaci zadbają skutecznie o Twoje potrzeby.

Kancelaria Prokurent była z Klientami  – kiedy w 1989 r. była zmiana ustroju prawnego w Polsce, kiedy była uchwalana Konstytucja z 1997 roku, kiedy Polska wchodziła do Nato i UE, kiedy na świecie był międzynarodowy kryzys finansowy w 2008 r. (po upadku Lehman Brothers). Za nami i przed nami dużo dobrego.
Z Kancelarią Prokurent jesteście bezpieczni.

Zaufaj Radcom Prawnym i Adwokatom Kancelarii Prokurent

 

Nasze usługi

Naszym Klientom oferujemy kompleksowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa: cywilnym, handlowym, karnym, karno-skarbowym, pracy, spółdzielczym, nieruchomości, budowlanym, zamówień publicznych, rynków kapitałowych, rolnym, ubezpieczeń, autorskim, własności przemysłowej i innych.

Mamy bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, a także - postępowań ugodowych, upadłościowych, administracyjnych oraz egzekucyjnych i dotyczących windykacji wierzytelności.

Obsługujemy Klientów działających między innymi w branżach takich jak: handel, usługi, budownictwo, media, energetyka, motoryzacja i transport, informatyka, a także w branżach farmaceutycznej i spożywczej.

Wykonywanie zastępstwa procesowego Zastępstwo procesowe to występowanie w postępowaniu w imieniu strony, którego podstawą jest udzielone przez nią pełnomocnictwo.
Postępowania karne Postępowanie karne jest to zespół czynności procesowych, jak również poza-procesowych, dokonywanych w celu ustalenia stanu faktycznego i wydania rozstrzygnięcia w sprawach karnych, czyli takich, w których mamy do czynienia z podejrzeniem popełnienia przestępstwa.
Postępowania karno-skarbowe Dotyczy przestępstw/wykroczeń polegających na naruszeniu interesów finansowych Państwa; prowadzą je finansowe organy postępowania, przede wszystkim urzędy skarbowe.
Postępowanie o podział majątku Podział majątku może zostać dokonany na dwa sposoby: w drodze umowy albo na podstawie orzeczenia sądowego.
Postępowanie zniesienia współwłasności Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Może ono zostać dokonane w drodze umowy albo na podstawie orzeczenia sądowego.
Obsługa krajowych i międzynarodowych kontraktów handlowych W ramach obsługi kontraktów handlowych zajmujemy się przygotowywaniem projektów umów, uwzględniając konieczność zabezpieczenia interesów Klientów oraz zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami.
Obsługa prawna z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Prawo pracy obejmuje przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.
Wykonywanie kompleksowych analiz prawnych Wykonywanie kompleksowych analiz prawnych na potrzeby realizacji przedsięwzięć, inwestycji i rozwoju przedsiębiorstw.
Doradztwo prawne dla potrzeb komercjalizacji, prywatyzacji Komercjalizacja jest procesem polegającym na przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę.
Wprowadzanie spółek na rynek kapitałowy Polega na wprowadzeniu spółki (spółki akcyjnej) na rynek finansowy, na którym dokonywane są emisje instrumentów finansowych takich jak akcje i obligacje.
Obsługa procesów transformacyjnych spółek kapitałowych Polega na zmianie formy prawnej spółki kapitałowej (sp. z o.o. lub S.A.) w inną spółkę, wyodrębnienie ze spółki innej spółki lub spółek, utworzenie z dwóch lub więcej spółek jednej spółki.
Regulowanie stanów prawnych nieruchomości Postępowania związane z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości najczęściej mają na celu założenie księgi wieczystej w Sądzie Rejonowym.
Postępowanie koncesyjne i o udzielenie zezwoleń Wykonywanie w Polsce niektórych rodzajów działalności gospodarczej wymaga wcześniejszego uzyskania przez zainteresowanego przedsiębiorcę zgody w postaci koncesji lub zezwolenia, wydanych przez właściwe organy państwowe.
Postępowanie w zakresie zamówień publicznych Jednym z obszarów specjalizacji Kancelarii jest dziedzina przetargów publicznych i fakultatywnych.
Prospekty emisyjne (audyty prawne) Kontynuując wieloletnią praktykę, sporządzamy dla branży energetycznej, budowlanej, spożywczo-mięsnej i innych audyty prawne, w tym prospekty emisyjne w zakresie części prawnej prospektu.
Obsługa prawna procesów fuzji i przekształceń Zgodnie z regulacją wynikającą z Kodeksu Handlowego spółki prawa handlowego mogą być przedmiotem wielu procesów takich jak przekształcenia, podział oraz fuzje (inkorporacje).
Audyty prawne w ramach prac prywatyzacyjnych Prywatyzacja jest procesem mającym na celu przekazanie majątku znajdującego się w Skarbie Państwa na rzecz podmiotów prywatnych.
Obrót i gospodarowanie nieruchomościami Kancelaria doradza we wszelkich sprawach związanych z nieruchomościami.
Obsługa przekształceń przedsiębiorców Przekształcenie przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą może nastąpić przez przekształcenie w jedną z dwóch spółek kapitałowych tj. w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo w jednoosobową spółkę akcyjną.
Uczestnictwo w procesach negocjacyjnych Celem działania jest osiągnięcie porozumienia w sytuacji konfliktów interesów czy rozbieżności poglądów.

Aktualności

III Forum Rolników i Agrobiznesu III Forum Rolników i Agrobiznesu – Świnie

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Forum Rolników i Agrobiznesu – Świnie Jak produkować bezpiecznie i stabilnie w dobie intensywnych zmian na rynku wieprzowiny? Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Pawilon XV lub udział online. Szczególnie zachęcamy do udziału w wykładzie mec. Piotra Włodawca pt. Kto będzie mógł się rozwijać w Polsce […]

czytaj dalej
Wesołych Świąt

  Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia Pełnych życzliwości i uśmiechu w gronie najbliższych oraz szczęścia i pomyślności w Nowym Roku życzą Partnerzy i Współpracownicy Kancelarii Prawnej Prokurent                

czytaj dalej
Copyright © 2020 Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent Sp.p.