• Litigation
  • Agricultural law
  • Environmental law
  • Cooperatives law
  • Corporate and commercial law
  • Civil law
  • Criminal law
  • Collection of receivables
  • Construction law
  • Copyright and internet law
  • Intellectual property law

To akt ostatecznego potwierdzenia woli państwa związania się umową międzynarodową. W Polsce ratyfikacji dokonuje Prezydent. Ratyfikacja najważniejszych umów międzynarodowych następuje na podstawie uprzednio uchwalonej ustawy (ustawy akceptującej) lub za zgodą uchwaloną w referendum ogólnokrajowym (np. referendum w sprawie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej). Ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią prawo powszechnie obowiązujące. Są ogłaszane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

(Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, art. 88-89)

Kategoria:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/bzb/index.php on line 75
Autor: Kancelaria Prokurent
Copyright © 2020 Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent Sp.p.