• Litigation
  • Agricultural law
  • Environmental law
  • Cooperatives law
  • Corporate and commercial law
  • Civil law
  • Criminal law
  • Collection of receivables
  • Construction law
  • Copyright and internet law
  • Intellectual property law

Zawód radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, z wyjątkiem występowania w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe. Radca prawny m.in. udziela porad prawnych, występuje w imieniu reprezentowanego przed sądami i urzędami. Radcą prawnym zostaje osoba wpisana na listę radców prawnych po spełnieniu określonych warunków, m.in. po odbyciu aplikacji radcowskiej i złożeniu egzaminu radcowskiego.

(ustawa o radcach prawnych, art. 4 ust. 1, art.6 ust. 1, art. 23, 24 ust. 1 pkt. 6, Dz.U.10.10.65 j.t.)

Kategoria:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/bzb/index.php on line 75
Autor: Kancelaria Prokurent
Copyright © 2020 Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent Sp.p.