• Litigation
 • Agricultural law
 • Environmental law
 • Cooperatives law
 • Corporate and commercial law
 • Civil law
 • Criminal law
 • Collection of receivables
 • Construction law
 • Copyright and internet law
 • Intellectual property law

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) jest to rejestr składający się z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru dłużników niewypłacalnych. Każdy podmiot zarejestrowany w KRS posiada własny numer KRS. KRS umożliwia uzyskanie informacji o każdym zarejestrowanym podmiocie. Rejestry zawierają takie informacje jak forma prawna podmiotu, numer NIP, firma, siedziba, wierzyciele, itp.

(ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, Rozdział I oraz art. 41, Dz. U. 2007 r. Nr 168 poz. 1186)

Kategoria:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/bzb/index.php on line 75
Autor: admin
Website:
Zobacz także
Kategorie
 • No categories
download latest brochure
Copyright © 2015 Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent Sp.p.