na rynku od 1989 roku

Kancelaria prawnicza Prokurent powstała w 1989 roku w Warszawie. Od początku działalności świadczymy profesjonalną pomoc prawną głównie na rzecz przedsiębiorców, ale także osób fizycznych i organizacji pozarządowych.

Zespół kancelarii tworzą prawnicy, którzy dzięki swojej wszechstronnej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu mogą zapewnić kompleksowe doradztwo prawne związane z działalnością gospodarczą polskich i zagranicznych firm, uwzględniając ich sytuację rynkową i dynamicznie zmieniające się otoczenie biznesowe.

Naszą wizytówką jest indywidualne podejście do Klientów i powierzonych nam spraw. Jesteśmy nie tylko prawnikami, ale także profesjonalnymi doradcami, znającymi i rozumiejącymi interes Klienta.

Budujemy długotrwałe relacje oparte na doświadczeniu, szacunku i transparentności działań. Dzięki takiemu podejściu, dziś – po 25 latach istnienia kancelarii – możemy być dumni z zaufania, jakim obdarzają nas nasi Klienci.

Nasze usługi

Naszym Klientom oferujemy kompleksowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa: cywilnym, handlowym, karnym, karno-skarbowym, pracy, spółdzielczym, nieruchomości, budowlanym, zamówień publicznych, rynków kapitałowych, rolnym, ubezpieczeń, autorskim, własności przemysłowej i innych.

Mamy bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, a także - postępowań ugodowych, upadłościowych, administracyjnych oraz egzekucyjnych i dotyczących windykacji wierzytelności.

Obsługujemy Klientów działających między innymi w branżach takich jak: handel, usługi, budownictwo, media, energetyka, motoryzacja i transport, informatyka, a także w branżach farmaceutycznej i spożywczej.

Wykonywanie zastępstwa procesowego Zastępstwo procesowe to występowanie w postępowaniu w imieniu strony, którego podstawą jest udzielone przez nią pełnomocnictwo.
Postępowania karne Postępowanie karne jest to zespół czynności procesowych, jak również poza-procesowych, dokonywanych w celu ustalenia stanu faktycznego i wydania rozstrzygnięcia w sprawach karnych, czyli takich, w których mamy do czynienia z podejrzeniem popełnienia przestępstwa.
Postępowania karno-skarbowe Dotyczy przestępstw/wykroczeń polegających na naruszeniu interesów finansowych Państwa; prowadzą je finansowe organy postępowania, przede wszystkim urzędy skarbowe.
Postępowanie o podział majątku Podział majątku może zostać dokonany na dwa sposoby: w drodze umowy albo na podstawie orzeczenia sądowego.
Postępowanie zniesienia współwłasności Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Może ono zostać dokonane w drodze umowy albo na podstawie orzeczenia sądowego.
Obsługa krajowych i międzynarodowych kontraktów handlowych W ramach obsługi kontraktów handlowych zajmujemy się przygotowywaniem projektów umów, uwzględniając konieczność zabezpieczenia interesów Klientów oraz zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami.
Obsługa prawna z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Prawo pracy obejmuje przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.
Wykonywanie kompleksowych analiz prawnych Wykonywanie kompleksowych analiz prawnych na potrzeby realizacji przedsięwzięć, inwestycji i rozwoju przedsiębiorstw.
Doradztwo prawne dla potrzeb komercjalizacji, prywatyzacji Komercjalizacja jest procesem polegającym na przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę.
Wprowadzanie spółek na rynek kapitałowy Polega na wprowadzeniu spółki (spółki akcyjnej) na rynek finansowy, na którym dokonywane są emisje instrumentów finansowych takich jak akcje i obligacje.
Obsługa procesów transformacyjnych spółek kapitałowych Polega na zmianie formy prawnej spółki kapitałowej (sp. z o.o. lub S.A.) w inną spółkę, wyodrębnienie ze spółki innej spółki lub spółek, utworzenie z dwóch lub więcej spółek jednej spółki.
Regulowanie stanów prawnych nieruchomości Postępowania związane z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości najczęściej mają na celu założenie księgi wieczystej w Sądzie Rejonowym.
Postępowanie koncesyjne i o udzielenie zezwoleń Wykonywanie w Polsce niektórych rodzajów działalności gospodarczej wymaga wcześniejszego uzyskania przez zainteresowanego przedsiębiorcę zgody w postaci koncesji lub zezwolenia, wydanych przez właściwe organy państwowe.
Postępowanie w zakresie zamówień publicznych Jednym z obszarów specjalizacji Kancelarii jest dziedzina przetargów publicznych i fakultatywnych.
Prospekty emisyjne (audyty prawne) Kontynuując wieloletnią praktykę, sporządzamy dla branży energetycznej, budowlanej, spożywczo-mięsnej i innych audyty prawne, w tym prospekty emisyjne w zakresie części prawnej prospektu.
Obsługa prawna procesów fuzji i przekształceń Zgodnie z regulacją wynikającą z Kodeksu Handlowego spółki prawa handlowego mogą być przedmiotem wielu procesów takich jak przekształcenia, podział oraz fuzje (inkorporacje).
Audyty prawne w ramach prac prywatyzacyjnych Prywatyzacja jest procesem mającym na celu przekazanie majątku znajdującego się w Skarbie Państwa na rzecz podmiotów prywatnych.
Obrót i gospodarowanie nieruchomościami Kancelaria doradza we wszelkich sprawach związanych z nieruchomościami.
Obsługa przekształceń przedsiębiorców Przekształcenie przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą może nastąpić przez przekształcenie w jedną z dwóch spółek kapitałowych tj. w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo w jednoosobową spółkę akcyjną.
Uczestnictwo w procesach negocjacyjnych Celem działania jest osiągnięcie porozumienia w sytuacji konfliktów interesów czy rozbieżności poglądów.

Aktualności

Prokurent Wszystkiego co najlepsze na Święta Wielkiej Nocy Wszystkiego co najlepsze na Święta Wielkiej Nocy

Wszystkiego co najlepsze na Święta Wielkiej Nocy, wiosennych nastrojów, radosnych chwil, miłych spotkań ciekawych wyzwań oraz smacznego jajka  i mokrego Dyngusa życzy Zespół Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów PROKURENT

czytaj dalej
Kancelaria Radców Prawnych zatrudni Aplikanta Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent – Rekrutuje

KANCELARIA PROKURENT nawiąże współpracę z aplikantem radcowskim/ adwokackim I lub II roku aplikacji. Wymagania: Gotowość do samodzielnej pracy Umiejętność słuchania Wola samodoskonalenia Długofalowe myślenie Swoboda w poruszaniu się w zagadnieniach z prawa pracy, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska, prawa rolnego Doświadczenie w zastępstwie procesowym Dobrze rozwinięte umiejętności w […]

czytaj dalej
Wplatani w sieć Papierowych umów, mec. Piotr Włodawiec, Kancelaria Prokurent Wplątani w sieć papierowych umów – wypowiedź dla DGP

W związku ze zmianami ustawy o Agencji Rynku Rolnego (ARR) i organizacji niektórych rynków rolnych w zakresie wprowadzenia sankcji za brak pisemnej umowy na nabycie produktów rolnych, swoją opinią w tym zakresie podzielił się z redakcją Dziennika Gazety Prawnej Mec. Piotr Włodawiec, partner Kancelarii Makuliński, Moczydłowski, Rostafiński, Włodawiec sp.p. Zwrócił […]

czytaj dalej
Copyright © 2015 Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent Sp.p.